10 วิธีเก็บเงินเล่นๆ พาชีวิตได้ดี มีเหลือเก็บเหลือใช้ไม่รู้ตัว

443

1. ใส่กระปุกที่เปิดไม่ได้

การหยอดเงินลงกระปุกออมสินเป็นตัวช่วยที่ดีในนการออมเงิน

และถ้านำไปหยอดกระปุกที่ไม่มีช่องสำหรับเอาเงินออกมานั้น

ต้องทุ บกระปุกทิ้งเท่านั้นจึงจะเอาเงินออกมาได้ นี่ก็เป็นสิ่งที่

ช่วยบังคับให้การออมของบรรลุผลเป้าหมายได้นะ ทำให้เรามี

เงินออมรออยู่ในกระปุกอย่ างแน่นอน แต่ก็ไม่สามารถหยิบเงิน

ออกมาใช้จ่ายในยามจำเป็นได้นะ

2. ให้เงินตัวเองใช้เป็นรายวัน

การจำกั ดรายจ่ายของตัวเองนั้น จะช่วยให้การใช้จ่ายในแต่ละวัน

ของเราลดน้อยลงด้วย เราต้องมีการวางแผนตั้งแต่เงินเดือนออก

แล้วตั ดแบ่งส่วนที่ต้องการออมเก็บไว้ เงินที่เหลือจึงนำมาเฉลี่ย

สำหรับไว้ใช้จ่ายในแต่ละวัน ข้อดีก็คือ เราสามารถกำหนดเงินออม

เองได้ แต่ข้อเสี ย เราอาจต้องลดค่าใช้จ่ายบางส่วนลง เพื่อให้เงิน

พอใช้ในแต่ละวันนั่นเอง

3. บันทึกรายรับ รายจ่ายเป็นประจำ

การจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายเป็นประจำนั้น จะช่วยให้เราเห็นเงิน

ที่ใช้จ่ายในแต่ละวัน ก ร ะ ตุ้ น ให้เกิดการออมเมื่อเห็นยอดใช้จ่าย

และช่วยในการตั ดยอดซื้อที่ไม่จำเป็นออกไปได้ เพราะมันจะช่วย

ให้การออมเป็นระบบมากขึ้น แบ่งค่าใช้จ่ายเป็นสัดส่วน ส่วนข้อเสี ย

ก็คือ บางทีเราอาจก ดดั นตัวเองจนเกินไป โดยเฉพาะเมื่อใช้จ่าย

กับสิ่งที่เสี ยดายภายหลัง

4. สะสมเงินทุกวัน ตามวันที่

การเก็บเงินโดยเพิ่มมูลค่าตามวันขึ้นเรื่อยๆ วิธีนี้เป็นการเก็บเงิน

ตั้งแต่ต้นเดือน นับวันที่ 1 แล้วก็เก็บ 1 บาท จนถึงวันสุดท้ายของ

เดือน ข้อดีคือ เริ่มต้นด้วยตัวเลขน้อย ๆ จูงใจให้เราอย ากเก็บเงิน

แต่ข้อเสี ย ได้เงินเก็บน้อย เพราะครบ 1 เดือน จะได้มากสุดเพียง

470 บาทเท่านั้น เหมาะกับการเก็บครึ่งปีหรือรายปีมากกว่า

5. เก็บเฉพาะแบงก์ หรือเหรียญที่กำหนด

วิธีนี้เป็นวิธีที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่ างมาก ก็คือ การงดใช้

แบงก์หรือเหรียญบางชนิด เช่น บางคนไม่ใช้แบงก์ 50 บาทเลย

เมื่อได้มาจะต้องเก็บเท่านั้น หรือบางคนเลือกเก็บเหรียญ 10 บาท

ข้อดี จดจำง่าย ไม่มีการกำหนดต า ย ตัวถึงจำนวนเงินที่ต้องเก็บ

ในแต่ละวัน ข้อเสี ย หากได้รับเงินทอนเป็นแบงก์หรือเหรียญแบบ

ที่กำลังเก็บอยู่ การใช้จ่ายจะลำบากมากขึ้นกว่าเดิม

6. งดอาหารหรือสินค้าฟุ่มเฟือยประจำวัน

การออมที่ดีนั้น จะต้องเริ่มต้นด้วยการมีเงินเหลือออม เหลือเก็บ

และการจะทำให้มีเงินเหลือเก็บนั้น จึงจำเป็นต้องตั ดค่าใช้จ่าย

บางอย่า งที่ไม่จำเป็นออกไปด้วย มีการลดค่าใช้จ่ายบางส่วนลง

เช่น ลดกาแฟเหลือเพียงวันละแก้ว หรืองดขนมขบเคี้ยวหลัง

พักเที่ยง ข้อดี ประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น ทำให้มีเงินออมเพิ่ม

ข้อเสี ย รู้สึกว่าใช้จ่ายไม่คล่องมือ เพราะเกิดการตั ดการใช้จ่าย

บางส่วนออกไปนั่นเอง

7. กำหนดเงินเก็บตามเหตุการณ์

วิธีนี้ได้รับความนิยมมากสำหรับคนที่มีแรงบันดาลใจในบางอย่ าง

เช่น ชื่นชอบศิลปินหรือดารา จึงมีการกำหนดเงินเก็บอิงตามการ

ปรากฏตัวตามสื่อต่าง ๆเช่น ออกงานใหญ่ เก็บ 100 บาท โพสต์

สเตตัสลงบนสังคมออนไลน์ เก็บ 200 บาทงี้ เป็นต้น และข้อดีก็คือ

เป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการออมควบคู่ไปกับการติดตามสิ่ง

ที่ชอบไปพร้อม ๆ กัน ส่วนข้อเสี ยนั้น เราไม่สามารถกำหนดเงิน

ออมได้ บางครั้งอาจต้องออมเงินเป็นจำนวนมาก ในขณะที่บางคราว

อาจไม่ได้ออมเงินเลยก็มี

8. เก็บจากเศ ษเงินเดือน

เคยสังเกตมั้ยว่าเงินเดือนในแต่ละเดือนนั้นมักจะมีเศษเงินที่ไม่ลงตัว

หลังจากหักค่าประกันสังคมหรือกองทุนต่างๆไปแล้ว เงินส่วนที่เป็น

เศษนั้นให้เราเก็บไว้ และใช้เฉพาะยอดที่เป็นจำนวนเต็มเท่านั้น

ข้อดีก็คือ เรามีเงินเก็บสม่ำเสมอในทุกเดือน ข้อเสี ยนั้น บางครั้ง

ก็เก็บได้ในจำนวนที่น้อย

9. เผื่อเวลาตั ดสินใจก่อนซื้อของ

ก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อสินค้ามูลค่าสูงสักชิ้นนั้น ควรห้เวลา

ในการทบทวนเสี ยก่อนว่าควรค่าแก่การเสี ยเงินมั้ย เมื่อแน่ใจ

แล้วว่าเราอย ากได้มันจริง ๆ จึงค่อยตกลงซื้อ รวมถึงลองมอง

หาโปรโมชั่น หรือลองเทียบราคาหลายๆร้านดูก่อน ดูโปรโมชั่น

บัตรเครดิต บัตรสมาชิกต่าง ๆ เพื่อให้การใช้จ่ายถูกลงด้วย

ข้อดีก็คือ การซื้อของจะได้สิ่งของที่อย ากได้จริง ๆ ไม่ใช้ซื้อ

มาทิ้งเฉย ๆ ข้อเสี ย ต้องใช้ความอดทนและการหั กห้า มใจ

ระหว่างพิจารณา รวมถึงสินค้าบางชิ้นอาจจะหมดลงก่อนได้

10. เปิดบัญชีฝากประจำ

การเปิดบัญชีฝากประจำนั้น ควรเปิดบัญชีแบบถอนออกมาไม่ได้

ผู้เปิดจะต้องฝากเงินให้ครบตามที่กำหนด อาจมีการให้ธนาคาร

หักเงินอัตโนมัติจากเงินเดือนเลย ข้อดี สะดวกในการฝากเงิน

ธนาคารจะดึงเงินบางส่วน จากเงินเดือนไปเก็บไว้ให้ ข้อเสี ยคือ

อาจเกิดปัญหาเงินเดือนไม่พอใช้