ต่อให้ทำดีแค่ไหน แต่ในสายตนคนที่ “อคติ” กับเรา ยังไงก็เป็นคนดีไม่ได้

184

คนที่เขามีอคติกับเราน่ะ

ต่อให้เราจะพยายามทำดีกับเขามากแค่ไหน

เราก็ไม่มีวันเป็นคนดีในสายตาเขาหรอก

เขาจะมองเราในแง่ลบอยู่เสมอ

ต่อให้เราจะพยายามพิสูจน์ตัวเองแค่ไหน

มันก็เปล่าประโยชน์

การพยายามพิสูจน์ตัวเองให้คนที่มีอคติกับเราเห็นนั้น

มันเป็นอะไรที่เปล่าประโยชน์สุดๆ อย่าพยายามทำเลยนะ

เพราะเราจะเหนื่อยเปล่าๆ และไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลย