พรุ่งนี้แล้วคนใหม่เตรียมตัว เช็กขั้นตอนลงทะเบียนคนละครึ่ง เฟส 4

409

วันที่ 10 ก.พ.65 นี้ โครงการ คนละครึ่ง เฟส 4 เตรียมเปิดให้ผู้ที่ยังไม่เคยรับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิคนละครึ่ง เฟส 4 จำนวน 1 ล้านสิทธิ เริ่ม 10 ก.พ.65 ตั้งแต่เวลา 06.00 -22.00 น.

~

~

เงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชน

1.มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย

2.อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

3.ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรัฐ (ตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 25 มกราคม 2565) ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

~

~

สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th

4.ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

~

~

(ผ่านบัตรประชาชน) ระยะที่ 2 ตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิผ่านบัตรประชาชนได้จาก www.เราชนะ.com

5.จำนวน 1 ล้านคน หรือจนกว่าสิทธิจะหมด

ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th

~

~

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com

1.เข้าเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

2.กดหัวข้อ ลงทะเบียนรับสิทธิ >> สำหรับประชาชน

3.กดยืนยัน รับข้อตกลงและเงื่อนไขโครงการ

4.กรอกข้อมูลส่วนตัวตามบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ และรอรับ OTP

5.กรอกยืนยันรหัส OTP

6.ลงทะเบียนสำเร็จ

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง

1. เข้าแอปฯ เป๋าตัง

2. เลือก G-Wallet กด “ใช้สิทธิ” บนแบนเนอร์ โครงการสิทธิคนละครึ่ง

3.กดยืนยัน รับข้อตกลงและเงื่อนไขโครงการ

4.กรอกข้อมูลส่วนตัวตามบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ และรอรับ OTP

5.กรอกยืนยันรหัส OTP

6.ลงทะเบียนสำเร็จ