เช็กเลย เงินประกันสังคม ม.33-ม.39-ม.40 รอบใหม่โอน 5,000เข้าบัญชีแล้ว

1,192

กรณี เงินประกันสังคม ม.33-ม.39-ม.40 ความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาประกันสังคมให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์cv

~

~

โดยเฉพาะกลุ่มที่ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และผู้มีอาชีพอิสระ

โดยสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 1 เดือน

~

~

ล่าสุดเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ได้อัปเดตข้อมูลผู้ประกันตนทั้ง 3 มาตรา ณ วันที่ 14 ก.พ. 65 เข้าสู่ฐานระบบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

~

~

เช่นเดียวกับเพจแจ้งข่าวประกันสังคม โพสต์ข้อความระบุว่า โอนแล้ววันนี้ เยียวยารอบ 4 จำนวน 5,000 บาท ล่าสุดอัปเดตสถานะเขียวแล้ว

พร้อมกับภาพประกอบที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ที่มีสถานะเป็นสีเขียวจะได้รับโอนเงินวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ด้วย

~

~

ผู้ประกันตนที่ทำงานในกิจการสถานบันเทิงสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ซึ่งสามารถทำตามขั้นตอนดังนี้

เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th เลือกตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (กิจการสถานบันเทิง)

กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสให้ตรงรูปภาพ

กดตรวจสอบสิทธิ ระบบจะแสดงผลว่ามีสิทธิได้รับเงินเยียวยาหรือไม่ พร้อมกับระบุข้อมูลที่อัปเดตล่าสุด

อย่างไรก็ตาม สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เท่านั้น และจะโอนเงินเข้าให้กับผู้มีสิทธิไปต่อเนื่องจนถึงวันที่ 31 มี.ค. 65