ปตท. ประกาศลดราคาน้ำมัน

199

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 05:00 น เว็ปไซต์ PTTOR ได้แจ้งปรับราคาน้ำมัน ราคาเดิมลิตรละ 43.66 บาท ได้ปรับราคาของ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 05:00 นลดลงเหลือลิตรละ 43.06 บาท

รูปจาก PTTOR

ราคาน้ำมันซูเปอร์พาวเวอร์ Diesel B7 ลดราคาลง 60 สตางค์

รูปจาก PTTOR

Diesel B20 ลิตรละ 34.44 บาท, Diesel ลิตรละ 34.44 บาท, Diesel B7 ลิตรละ 34.44 บาท, แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 34.39 บาท, แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 33.94 บาท, แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 35.98 บาท, แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 36.25 บาท, น้ำมันเบนซิน ลิตรละ 44.06 บาท, ซูเปอร์พาวเวอร์ Diesel B7 ลิตรละ 43.06 บาท, ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 43.04 บาท

รูปจาก PTTOR

รูปจาก PTTOR

เรียบเรียง สยามนิวส์