เริ่มขึ้นมาแล้ว สรุปราคาทองคำสัปดาห์นี้

107

มูลค่าผันผวนอย่างต่อเนื่องจริงๆ สำหรับราคาทองคำในอาทิตย์นี้ ในด้านราคาทองคำรอบโลกในตอนนี้มีการปรับราคาที่มีแนวโน้มขึ้นเนื่องจากการการแข็งค่าของค่าเงินดอลล่าสหรัฐ และการผันผวนของสกุลเงินต่างๆในเฟด ธนาคารโลกในตอนนี้ จึงส่งผลให้ราคาทองคำในประเทศไทยเรามีการปรับราคาผันผวนตามเช่นกัน

ซึ่งสำหรับราคาทองคำในประเทสไทยสัปดาห์นี้ ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ด้านราคาทองคำวปรับราคาครั้งสุดท้ายจากการเปิดตลาดวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งราคาทองขึ้น100 บาท โดยราคา ซื้อขายล่าสุดอยู่ที่

ราคาทองคำล่าสุดตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566

ทองรูปพรรณ 96.5%

รับซื้อบาทละ 29,319.44 บ.

ขายออกบาทละ 30,450 บ.

ทองแท่ง 96.5%

รับซื้อบาทละ 29,850 บ.

ขายออกบาทละ 29,950 บ.

ซึ่งสรุปราคาทองคำในอาทิตย์นี้ ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 แม้จะทรงๆเกือบตลอดทั้งอาทิตย์ แต่ราคาทองคำได้ปรับราคาขึ้นมา 150 บาท โดยราคาทองคำในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ในตอนนี้ได้มีการปรับราคาขึ้นมาจากเดือนมกราคม 2566 อยู่ที่ 150 บาทเช่นกัน ซึ่งสำหรับราคาทองคำตั้งแต่ต้นปี 2566 จนถึงราคาวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 หลังจากเดือนมกราคาม 2566 ราคาทองลงมาจากปี 2565 อยู่ 50 บาท ตอนนี้ ราคาทองคำได้ปรับราคาจากปี 2565 อยู่ที่ 100 บาทแล้ว