บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 22 ก.พ. 65 มีเงินโอนเข้า 1,000

634

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน เดือนกุมภาพันธ์ 2565 วันนี้กรมบัญชีกลาง โอนเงิน ค่าเบี้ยคน พิ การ เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว

~

~

สามารถถอนเป็นเงินสดและสะสมในรอบถัดไปได้

ทั้งนี้ ยังได้เพิ่มเงินกำลังซื้อแก่ผู้มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีกเดือนละ 200 บาท/คน เป็นเวลา 3 เดือน รวมเป็น 600 บาท

~

~

เริ่มเดือน 1 ก.พ. 65 โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 ช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าฯ

~

~

และค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 จำนวนไม่เกิน 200 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. ถึง 30 เม.ย. 65 รวมทั้งสิ้น 600

ด้งนั้น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กุมภาพันธ์ 2565 ทุกวันที่ 22 ของเดือน จะโอนเงินเพิ่มเบี้ยความ พิ การ 200 บาทต่อเดือน

~

~

(สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่มีบัตรประจำตัวคน พิ การ และได้รับเงินเบี้ยความพิการ) เบี้ยความ พิ การ 200 บาทต่อเดือน โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถึงเดือนกันยายน 2565 จาก รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

อย่างไรก็ตาม มีเบี้ยความ พิ การโครงการเราชนะ สำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ผ่านบัตรประชาชน เช่นผู้ป่วยติดเตียง พิ การ ผู้ป่วยสูงอายุ จำนวน 200 บาท (เป็นระยเวลา 3 เดือน เริ่มเดือนคือ ก.พ.-เม.ย.)