ตรวจ ATK พบ CV-19 ต้องทำอย่างไร กักตัวกี่วัน? หลังยอดพุ่งวันนี้ 4.5 หมื่นราย

738

ยอด ผู้ ติ ด เ ชื้ อ CV-19 วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ติ ด เ ชื้ อ ท ะ ลุ 4.5 หมื่นรายแล้ว ติ ด เ ชื้ อ รายใหม่ 23,557 ราย

~

~

ยอด ATK อีก 22,240 ราย รวมแล้ว 45,797 ราย เ สี ย ชี วิ ต วันนี้ 38 ราย

~

~

เพจเฟซบุ๊ก “เรื่องเล่าหมอชายแดน” ได้ออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจ ATK หากพบเ ชื้ อ ต้องทำอย่างไร

~

~

โดยทางเพจได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่า “หมอคะ ๆ หนูจะออกไปทำงานแล้วนะคะ เ ชื้ อ หนูหมดแล้ว เดี๋ยวนะ!! นี่ตรวจเจอ CV-19 ได้กี่วัน 5 วันแล้วค่ะ แล้วรู้ได้ไงว่าไม่มี เ ชื้ อ แล้วตรวจ ATK ไม่เจอแล้วนี่คะ เ ชื้ อ หมดแล้ว เดี๋ยวนะ!!!” คน ไ ข้ จ๊ะ เรานับวันที่ตรวจพบไม่ว่าจะเป็นตรวจด้วย PCR หรือ ATK เป็นการ ป่ ว ย วันที่ 1 นับต่อไปจนครบ 10 วันคือวันที่ต้องกักตัวอยู่คนเดียวแยกจากคนที่ไม่ ติ ด เ ชื้ อ ไม่ต้องตรวจซ้ำในช่วง 10 วันเพราะถึงตรวจเจอหรือไม่ก็ต้องกักอยู่ดี

ยกตัวอย่างนะ ถ้ามี ไ ว รั ส 5 ตัว PCR จะตรวจเจอ แต่ ATK จะตรวจไม่เจอ

~

~

อาจต้องมีถึง 15-20 ตัวจึงจะตรวจเจอเป็นต้น นั่นคือ ถ้า ไ ว รั สเหลือน้อย ATK จะตรวจไม่พบกลายเป็นผลลบลวง เราต้องระมัดระวังในการแปลผลอย่างมาก คนไข้ home isolation มีอาการน้อยเป็นส่วนใหญ่ การกักตัวจนครบ 10 วันเป็นวินัยส่วนบุคคลอย่างยิ่ง แน่นอนต้องมีคนแอบออกจากการกักตัวมาใช้ชีวิตอิสระบ้าง ไปตลาด ไปห้าง คนในชุมชนก็ต้องสวมแมส ล้างมือ เว้นระยะห่างเองด้วยเพื่อลดการ ติ ด เ ชื้ อและแพร่กระจาย เ ชื้ อ ช่วยกันสอดส่องดูแลผู้ที่ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงด้วยนะคะ