ภาพจราจร รถติดหลังชาวบ้านกลับบ้าน

483

วันที่ 30 เมษายน ในเฟซบุ๊กเพจ World Forum ข่าวสารต่างประเทศ ได้มีการรายงานภาพประชาชนในประเทศเวียดนาม

~

~

แห่เดินทางกลับบ้านจนรถติดหนักหลายกิโลเมตร โดยระบุว่า เวียดนาม รถติดหลายกิโลเมตร ในวันหยุดยาว ผู้คนเริ่มออกจากเมืองใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน ช่วงวันหยุดยาว 4 วันของเวียดนาม ทำให้ถนนที่มุ่งหน้าออกต่างจังหวัดรถติดหลายกิโลเมตร *ภาพที่ 1 ถนนด้านตะวันตกเมืองโฮจิมินห์ เช้าวันที่ 30 เมษายน

~

~

รถติดมาก

~

~

โพสต์

~

~