อดทนไว้ก่อน เตรียมตัว พรุ่งนี้น้ำมันปรับลง

576

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ในเฟซบุ๊กเพจ Superbike Magazine (Thailand’s Edition) Fan Page ได้มีการแจ้งราคาน้ำมัน จะมีการปรับขึ้นพรุ่งนี้ โดยจะมีการปรับขึ้นราคากลุ่มน้ำมัน เบนซินลด 50 สตางค์ ยกเว้น E85 ลด 30 สตางค์ มีผลบังคับใช้ 22/6/2565 เวลา 5.00 น.

แก๊สโซฮอล์ 95 ปรับขึ้นลิตรละ -50 สต.

แก๊สโซฮอล์ 91 ปรับขึ้นลิตรละ -50 สต.

แก๊สโซฮอล์ E20 ปรับขึ้นลิตรละ -50 สต.

แก๊สโซฮอล์ E85 ปรับขึ้นลิตรละ -30 สต.

มีผลวันที่ 8 มิ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 05:00 เป็นต้นไป

มีผลวันที่ 22 มิ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 05:00 เป็นต้นไป

ปรับขึ้นราคาน้ำมันพรุ่งนี้