พระสงฆ์ ปลูกพืชผักสวนครัว แจกชาวบ้านเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย

134

พระสงฆ์ ปลูกพืชผักสวนครัว ลดภาระค่าใช้จ่ายช่วยชาวบ้าน พระสงฆ์วัดโสมนัสตุ้มท่า ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พร้อมชาวบ้านใกล้เคียง

ใช้พื้นที่บริเวณของวัดที่เคยปลูกดอกไม้เพื่อการท่องเที่ยว มาปลูกกะหล่ำปลีไร้สาร และพืชผักสวนครัวอื่นๆแจกจ่ายให้กับชาวบ้านและพระสงฆ์ เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย

เจ้าอาวาสวัดโสมนัสตุ้มท่า ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พร้อมกับชาวบ้านที่เป็นคณะศรัทธาของวัดโสมนัสตุ้มท่า ต่างช่วยกันเข้าดูแลผลผลิตกะหล่ำปลีที่ใกล้จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว

หลังทางวัดได้ใช้พื้นที่ว่างเปล่าของวัดทำการปลูกกะหล่ำปลีมากกว่า 2,000 ต้น รวมทั้งพืชผักสวนครัวอื่นๆ เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านบริเวณละแวกใกล้เคียง

เตรียมที่จะนำออกแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง รวมทั้งพระสงฆ์ ได้รับประทานและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ตลอดจนเป็นต้นแบบของชาวบ้านในการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดภัยไว้บริโภคในครัวเรือน

ที่มา : tubesmile.com