คนไทยไม่ออกจากบ้าน เพราะเจอภาวะเศรษฐกิจต้องประหยัด งดเที่ยว งดช้อป

4,485

ในยุคเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ ทำให้หลายๆคนต่างได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า ล่าสุดสวนสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 1174 คน ระหว่างวันที่ 19 ถึง 23 พฤศจิกายน 2562 ในหัวข้อการกินอยู่ ของประชาชน ณ วันนี้ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 69 จุด 38 มีวิธีการประหยัดด้วยการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เช่น ท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง งานเลี้ยงสังสรรค์ ของฟุ่มเฟือย

อันดับ 2 ร้อยละ 40 จุด 74 ไม่ออกนอกบ้าน อยู่บ้านมากขึ้น ทำอาหารทานเองที่บ้าน

อันดับ 3 ร้อยละ 22 จุด 85 วางแผนการเงิน แบ่งเงินเป็นส่วนๆ ทำบัญชีรายรับ รายจ่าย

อันดับ 4 ร้อยละ21 จุด 23 ซื้อสินค้าเฉพาะในช่วงที่ลดราคา จัดโปรโมชั่น

และ อันดับ 5ร้อยละ 19 จุด 60 ทำงานพิเศษ หารายได้เสริม เก็บออมเงิน

ส่วนวิธีประหยัดค่าใช้จ่ายของประชาชนในชีวิตประจำวัน หรือที่เรียกว่า ปัจจัย 4 ในด้านอาหารพบว่า

อันดับที่ 1 หรือ ร้อยละ 62 จุด 83 ทำอาหารทานเอง ลดทานข้าวนอกบ้าน

อันดับที่ 2 ร้อยละ 37 จุด 59 กำหนดค่าใช้จ่ายในแต่ละมื้อ ไม่เกินกี่บาท

อันดับที่ 3 ร้อยละ 23 จุด 46 ไม่กินทิ้งกินขว้าง กินพอดี เหลือเก็บใส่กล่อง

ส่วนวิธีประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องที่อยู่อาศัย พบว่า อันดับที่ 1 หรือร้อยละ 65 จุด 63 ประหยัดน้ำ ไฟ ปิดไฟ ถอดปลั๊ก เมื่อไม่ใช้งาน

อันดับที่ 2 ร้อยละ 39 จุด 35 หมั่นดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน ซ่อมเอง

อันดับที่ 3 ร้อยละ 15 จุด 77 เลือกเช่าราคาไม่แพง หารกับเพื่อน อยู่กับญาติ

ส่วนวิธีประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม พบว่า อันดับที่ 1 หรือร้อยละ 54 จุด 58 ช้อปปิ้งน้อยลง รอซื้อช่วงโปรโมชั่น ลดราคา

อันดับที่ 2 ร้อยละ 40 จุด 16 ใส่ชุดเดิม แลกเปลี่ยนเสื้อผ้ากับเพื่อน พี่น้อง

อันดับที่ 3 ร้อยละ 16 จุด 471 ซื้อของมือสอง ไม่ซื้อแบรนด์เนม

ส่วนวิธีประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องยารักษาโรค พบว่า อันดับที่ 1 หรือร้อยละ60 จุด 12 ออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพ ตรวจสุขภาพประจำปี

อันดับที่ 2 ร้อยละ 32 จุด 36 ใช้สิทธิ สวัสดิการรักษาพยาบาล ประกันสังคม

อันดับที่ 3 ร้อยละ 28 จุด 07 กินอาหารที่มีประโยชน์ ครบ 5 หมู่

สำหรับสิ่งที่ประชาชนไม่สามารถประหยัดได้ พบว่า

อันดับที่ 1 หรือร้อยละ 63 จุด 52 ค่าเดินทาง ค่ารถเมล์ ค่ารถไฟ ค่าน้ำมัน

อันดับที่ 2 ร้อยละ 50 จุด 80 ค่ายา ค่ารักษาพยาบาล

อันดับที่ 3 ร้อยละ 24 จุด 79 ค่าเช่า ค่าผ่อนชำระต่างๆ เช่น ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ บัตรเครดิต

อันดับที่ 4 ร้อยละ 20 จุด 64 ค่าเทอม ค่าเล่าเรียน

อันดับที่ 5 ร้อยละ 18 จุด 66 ค่าภาษีสังคม เช่น งานบุญ งานแต่งงาน งานสีดำ

ที่มา สวนดุสิตโพล