ธนาคารออมสิน ออกสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ วงเงิน 1 ล้าน ผ่อน 10 บาทต่อเดือน

23,666

เรียกว่าเป็นอะไรที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับธนาคารออมสิน ที่ล่าสุดผุดโครงการธนาคารออมสิน เล็งออกสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ วงเงิน 1 ล้าน ผ่อนคืนปีแรก 10 บาทต่อเดือน วันนี้ 25 พย 2562 นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่า ธนาคารออมสิน เตรียมออกโครงการสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำวงเงิน 2จุด5 หมื่นล้านบาท วงเงินกู้ 1 ล้านบาท สามารถผ่อนได้ต่ำสุด 10 บาท ต่องวด สิ้นเชื่อนี้จัดทำขึ้นเพื่อซื้ออยู่อาศัยใหม่ ปลูกสร้างบ้านบนที่ดิน ต่อเติม ซ่อมแซม หรือต้องการรีไฟแนนซ์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธค นี้

โดยสินเชื่อบ้านผ่อนต่ำล้านละ 10 บาทนี้ จะให้กู้ตามความสามารถชำระหนี้ของลูกค้าแต่ละราย โดยไม่จำกัดวงเงินกู้สูงสุด อัตราดอกเบี้ยพิเศษ คือ อัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 0.010% ปีที่ 2ถึง3 เท่ากับ 4จุด350เปอร์เซ็นต์ ต่อปี ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRRลบ 0จุด50เปอร์เซ็นต์ ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารฯ ปัจจุบัน เท่ากับ 6จุด74เปอร์เซ็นต์ ต่อปี) คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 2จุด903เปอร์เซ็นต์ หรืออธิบายง่ายๆก็คือโดยวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระ 20 ปี ในปีแรกคิดเป็นเงินงวดผ่อนชำระ 10 บาทต่อเดือน ปีที่ 2ถึง3 ผ่อนชำระ 3จุด7 พันบาทต่อเดือน และปีที่ 4 เป็นต้นไป ผ่อนชำระ 8จุด3 พันบาทต่อเดือน

สินเชื่อบ้านผ่อนต่ำ ได้คิดคำนวณเงินงวดให้ผ่อนสบายๆ ในช่วงภาวะที่เศรษฐกิจปัจจุบัน เพื่อให้แบ่งเงินนำไปเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงเก็บออมไว้ใช้ยามฉุกเฉินได้ นอกจากนี้ ผู้กู้เงินจะได้รับการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อที่อยู่อาศัยตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม) ซึ่งให้ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์จาก 2จุด00เปอร์เซ็นต์เหลือ 0จุด01เปอร์เซ็นต์ และลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนองจาก 1จุด00เปอร์เซ็นต์ เหลือ 0จุด01เปอร์เซ็นต์ อีกด้วย เรียกได้ว่าค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อการมีบ้านก็ได้รับการปรับลดลงแล้ว ขณะเดียวกันธนาคารฯ ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สามารถผ่อนชำระได้สูงสุดถึง 40 ปี โดยลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชำระได้ยาวนานขึ้น เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ให้มากที่สุด

เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากในวันนี้สำหรับใครที่สนใจโครงการอยากมีบ้านสักหลัง สามารถเลือกผ่อนชำระได้ยาวนานขึ้น เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ให้มากที่สุด

ขอบคุณ ธนาคารออมสิน , มุมข่าว