เอกสารที่ต้องใช้ ในการต่อภาษีรถยนต์

1,314

เชื่อว่าคนที่เพิ่งจะมีรถเป็นของตนเองยังไม่ค่อยทราบเท่าไหร่ว่า เมื่อถึงเวลาที่ต้องไปต่อภาษีรถยนต์ ต้องทำยังไง เอกสารที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้าง วันนี้ทีมงานสยามสตรีท เลยได้รวบรวมข้อมูลมาให้คุณผู้ชมได้อ่านทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้

1 เล่มทะเบียนรถยนต์ ถ้ามี สามารถใช้ใบตัวแทนหากรถยนต์ยังผ่อนไม่หมดหรือติดไฟแนนซ์

2 เอกสารการต่อประกันภัยภาคบังคับ หรือ พ ร บ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พุทธศักราช 2535 ซึ่งปัจจุบันมี 3 บริการรับต่อ พ ร บ รถยนต์ออนไลน์แล้ว ราคาเบี้ยเริ่มต้นที่ 6XX บาท

สำหรับรถยนต์ที่จดทะเบียน 5 ปีขึ้นไป คุณจะต้องนำหลักฐานใบรับรองการตรวจสภาพรถจากสำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสถานตรวจสภาพรถเอกชน ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น แบ่งประเภทรถที่ต้องตรวจสภาพก่อนต่อภาษีประจำปี ได้แก่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน รย 1 ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี ขึ้นไป รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน รย 2 ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี ขึ้นไป รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล รย 3 ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี ขึ้นไป และรถจักรยานยนต์ รย 12 ที่มีอายุใช้งานครบ 5 ปี ขึ้นไป มีค่าใช้จ่ายประมาณ 60 บาทต่อคัน

โดยนับอายุรถเริ่มตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรก ถึงวันสิ้นสุดอายุภาษีประจำปี หรือวันครบกำหนดเสียภาษีประจำปี

อย่าลืมเช็กและไปต่อภาษีกันด้วยนะคะ

เรียบเรียง สยามสตรีท