เงื่อนไข ออมสิน ปล่อยกู้บ้าน ผ่อนเดือนละ 10 บาท

12,702

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารฯ ออกผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบ้าน คือ สินเชื่อบ้านผ่อนต่ำ ล้านละ 10 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ สอดคล้องกับความต้องการมีที่อยู่อาศัยในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะช่วงปลายปี ทั้งซื้ออยู่อาศัยใหม่ ปลูกสร้างบ้านบนที่ดิน ต่อเติม ซ่อมแซม หรือต้องการรีไฟแนนซ์ โดยได้เตรียมวงเงินสินเชื่อไว้ 25000 ล้านบาท ซึ่งสามารถแจ้งความจำนงได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมนี้

สินเชื่อบ้านผ่อนต่ำ ล้านละ 10 บาท ให้กู้ตามความสามารถชำระหนี้ของลูกค้าแต่ละราย โดยไม่จำกัดวงเงินกู้สูงสุด คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ คือ อัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 0จุด010 เปอร์เซนต์ ปีที่ 2ถึง3 เท่ากับ 4จุด350 เปอร์เซนต์ ต่อปี ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR 0จุด50 เปอร์เซนต์ ต่อปี อัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารฯ ปัจจุบัน เท่ากับ 6จุด745เปอร์เซนต์ ต่อปี คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 2จุด903เปอร์เซนต์ โดยวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระ 20 ปี ในปีแรกคิดเป็นเงินงวดผ่อนชำระ 10 บาทต่อเดือน ปีที่ 2ถึง3 ผ่อนชำระ 3700 บาทต่อเดือน และปีที่ 4 เป็นต้นไป ผ่อนชำระ 8300 บาทต่อเดือน นอกจากนี้ ยังได้รับการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อที่อยู่อาศัยตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งให้ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์จาก 2จุด00 เปอรเซนต์ เหลือ 0จุด01 เปอร์เซนต์ และลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนองจาก 1จุด00เปอร์เซนต์ เหลือ 0จุด01 เปอร์เซนต์ อีกด้วย

เรียกได้ว่าค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อการมีบ้านก็ได้รับการปรับลดลงแล้ว ขณะเดียวกันธนาคารฯ ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สามารถผ่อนชำระได้สูงสุดถึง 40 ปี โดยลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชำระได้ยาวนานขึ้น เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ให้มากที่สุด ขณะที่สินเชื่อบ้านผ่อนต่ำฯ ได้คิดคำนวณเงินงวดให้ผ่อนสบายๆ ในช่วงภาวะที่เศรษฐกิจปัจจุบัน เพื่อให้แบ่งเงินนำไปเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงเก็บออมไว้ใช้ยามฉุกเฉินได้ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าว

ภาพประกอบจาก อินเทอร์เน็ต