เลิกกันไป ยังดีกว่าทนอยู่แบบนี้ แต่ไม่มีความสุขเลย ข้อคิดที่ดี

4,654

การตัดสิน ใจใช้ ชีวิตคู่ การตัดสินใจมีครอบ ครัวไม่ใช่เรื่องเล็ก แต่นั่น เป็นเรื่องให ญ่ที่เราควร ตัดสินใจให้ดีที่สุด การเลือกที่จะมี ชีวิตคู่นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่ใครหลายๆคนเข้าใจ

แน่นอนว่าคนรักกันก็อยา กที่จะอยู่ร่วมกัน ใช้ชีวิตร่วมกัน แต่ในความเป็นจริงแล้วความรักอย่างเดียวไม่ได้ช่วยทำให้อยู่ด้วยกันได้ จะต้องมีความเข้าใจ

ความสบายใจครอบครัวของทั้งสองฝ่าย รวมถึงความรู้สึกของตัวเราด้วย

มีรุ่นน้องค นหนึ่งได้ถามว่าแปลกไหมที่เลิกกั บแฟนแล้วไ ม่รู้สึกเศร้า แต่ก ลับรู้สึกสันติ มีความสบายใจมากขึ้น และได้เว ลาส่วนตัวของ ตัวเองกลับคืนมา
ตัวผมเองก็ได้ถามกับเขาไปว่า นั่นแปลว่าเขาคนนั้นไม่สำคัญหรอ น้องตอบกลับมาว่าเขาสำคัญมาก แต่รู้สึกว่าต้องมีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องปรับ ตัวเยอะ ต้องยอมให้เยอะ

แต่พอตีตัวห่างออกมากับรู้สึกดียังไงบอกไม่ถูก

ผมคิดว่า เรื่อง นี้ น่าสนใจและ คำที่ น่าส นใจมากคือคำว่า สันติ ตัวผมเองก็เคยคิดว่าคนเราทุกคนต้องการความสุขสบาย และทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะไขว่คว้าและ ได้ ควา มสุขเรานั้น มา แต่ในช่วงหลังมานี้พ อได้ ลอ งถาม ตัวเองให้ลึกลงไป สิ่งที่ต้องการนั่นไม่ใช่ความสุขแต่นั่นคือความสงบซึ่งบางครั้งทั้งสองสิ่งนี้มีหนทางที่สวนทางกัน ยิ่งอยา กได้ความสุขหรืออยา กเก็บความสุขไว้เรากลับที่มีความกระวนกระวายใจไม่ได้มีความสงบเลย

โลกนี้มีมายาคติมากมายที่พูดซ้ำๆ จนเราเชื่อว่ามันเป็นความจริง ความสัมพันธ์ที่ไม่เลิกรา ก็เป็นสิ่งหนึ่ งในจำนวนเรื่องเหล่านั้น หรือความเชื่อว่า การเลิกกันคือเรื่องแย่ ก็อาจลวงให้ทั้งสองฝ่ายพยาย ามประคับประคองความสัมพันธ์ที่ไม่ส่งผลดีต่อทั้งคู่ไปเรื่อยๆ

เราอาจเชื่อว่า ความสุขคือการอยู่ด้วยกัน แน่นอนว่า ถ้าทุกอย่างราบรื่น คำก ล่าว นี้ย่อมเป็นจริงแน่ แต่ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น คำกล่าวนี้ก็ ใช่ว่าจ ะเป็นสัจธ ssมสำหรับทุกคน เพราะยิ่งพยาย ามประคับปร ะคอง ความสุขไว้ สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือภาวะขาดสันติสุขในจิตใจและในทันทีที่ตัวเรานั้นปล่อยวางจากความเชื่อว่าจะต้องเก็บรักษาความสุขในแบบที่ผู้คนเขาได้บอกกันมา เราก็พบว่าหัวใจของเราข้างในนั้นมีความสงบมากขึ้น เพราะไม่เอาใจไปผูกไว้กับใคร

การเลิ กรา หรือการหย่า ร้าง เป็นทางเลือ กเป็นการกระทำในช่วงเวลาและเหตุ ปัจจัยที่ มีทั้ง เหตุและผลพี่สามารถตอบตัวเองได้ ความสุข ที่ว่านั้นจึงเหมือนมีเรื่องที่ซ้อนกันอยู่ นั่นคือ ความสุ ขที่เราสัมผัสได้จากหัวใจ ตัวเอง กับความสุขที่เกิดจากค่านิยมหรือความคาดหวังจากคนอื่นที่มองว่า การเลิกราเป็นเรื่องน่าเสียดาย น่าเสียใจ น่าสงสาร และหลายกรณีที่เราพยายามรักษา ความสุข ที่คนอื่นขีดเส้ นให้

โดยหลงลืมความสุขในหัวใจตัวเองไป

เมื่อคิ ดใคร่ครวญเรื่องนี้ ผมพบว่า การเลิกราเป็นเพียงตัวอย่ างหนึ่งของ ค่านิยมเรื่องความสุข ที่เรามักเชื่อว่า ถ้าเป็นเช่นนั้นเช่ นนี้แล้ว จะมีความสุขกว่า เช่นความรวย

ความสำเร็จ รูปลักษณ์ที่ดี ชื่อเสียง ตำแหน่ง ฯลฯ แน่นอนว่า สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบของ ชีวิตที่ดี แต่ก็ไม่เสมอไปถ้ามันเริ่มล้นเกินหรือทะเยอทะยานจนมากเกินไป ก็จะไม่ดีต่อตัวเอง

คำถาม ที่น่าถามตัวเองลงไปลึกๆ ในหัวใจก็คือ ความสุข ที่เราเฝ้ามองและไขว่คว้า หรือพยาย ามรักษาไว้ ไม่ว่าจะเป็นความฝัน ความสำ เร็จการงาน หรือความรัก ถึงที่สุดแล้ว มันนำมาซึ่งความสงบในจิตใจ หรือเปล่า ถ้าคำตอบคือไม่

ผมคิดว่าวันหนึ่ งเราจะพบคำตอบใหม่ให้กับตัวเองว่า ฉันจะลองปล่อยมือจาก ความสุข ดูบ้างก็ได้ เพื่อพบสิ่งที่สำคัญกว่านั้น นั่นคือ คว า มส งบในจิตใจบางครั้งเราจำเป็นต้องปล่อยมือจากสิ่ งที่เ รา เชื่ อว่านั่ นคือ ความสุข เพื่อพบกับ สันติ ในหัวใจ และนั่นคือสิ่งที่ผ มได้เรีย นรู้จาก คำถา มของรุ่นน้องผู้นี้ว่า การเลิกราไม่ใช่เรื่องน่าเศร้า หากมันทำ ให้เราพบหัวใจที่สงบกว่าเดิม

ที่มา : postsara