ทุกคนฟังนะก่อนสิ้นปี อย่าพูดว่าไม่มีเงิน ก่อนจะไม่มีกิน

1,099

เรามักจะได้ยินกันบ่อยครั้งกับคำว่า ไม่มีเงิน หรือไม่เราเองก็อาจจะเคยพูดก็ได้ แต่ว่าต่อจากนี้ไปห้ามพูดคำนี้เลยนะ ลองฝึกตัวเอง อย่าพูดว่าไม่มีเงิน ลองดูนะมีคำอื่นมากมายให้เลือกพูดว่าไหม อย่าตัดบทง่ายๆแบบนี้ ลองคิดดี ๆ สิ ถ้าไม่มีเงินเลยเราจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไร ใครที่ชอบพูดคำนี้บ่อย ๆ ชีวิตจะไม่เจริญก้าวหน้าเอา

พ ร ะ ท่านก็แนะนำว่าควรจะฝึกปฏิบัติก ร ร มฐาน และฝึกกสินลองดูโดยอ่ า นจากหนังสือก ร ร มฐาน ๔๐ ของ ห ล ว งพ่อวัดท่าซุงก็ได้ และหา ค า ถ า เงินล้านมาสวดหลาย ๆ จบต่อวัน

สำหรับเรื่องนี้เคยมีบทสนทนาของ พ ร ะ กับญาติโยมคุยกันเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ แต่จะไม่ขอยกมาทั้งหมดเพราะว่าค่อนข้างจะย าว อาจจะสรุปมาให้แบบคร่าว ๆ และเข้าใจง่ายที่สุดว่า ห ล ว ง พ่อท่านแนะนำมาว่าอย่ างไร เพื่อให้ทุกคนนำไปปฏิบัติได้ถูก

อย่างแรกเลยหลวงพ่อท่านบอกว่าให้ส ว ด ค า ถ าเงินล้าน 108 จบ ด้วยการตั้งใจ ตั้งจิตให้ดี ทำทุกวันด้วยความตั้งมั่น สำหรับคนที่ ค า ถ า เงินล้านสวดนั้น ห้ามพูดคำว่า ไม่มีเงิน เด็ดขาด เพราะว่าคำนี้จะทำให้เงินไม่มีจริง ๆ นั่นเอง

ชีวิตก็ไม่มีความเจริญก้าวหน้า สรุปคือที่ส ว ด ๆ มาก็ไม่ช่วยอะไรเพราะคำนี้คำเดียวเลย แต่ว่าไม่ได้หมายความว่า จะส ว ด อย่างเดียวโดยไม่ทำงานทำการอะไรเลยนะ ซึ่งบท ส ว ด ค า ถ าเงินล้านอันศักดิ์สิทธิ์จะช่วยให้ทุกคนหาเงินได้อย่างคล่องตัวนั่นเอง

อีกหนึ่งเคล็ดลับที่น่าสนใจก็คือ อย่าปล่อยให้ตัวเองไม่มีเงินติดตัวเลยสักบาท อย่างน้อยก็ควรมีสัก 1 บาท ติดกระเป๋าไว้ หรือจะ 5 บาท 10 บาท ก็ตามสะดวกอย่าให้กระเป๋าเงินว่างเปล่า โดยเงินจำนวนนี้จะเป็นตัวดึงดูดเงินอื่น ๆ ให้เข้ามาหา การทำแบบนี้ถือเป็นการแก้เคล็ดนั่นเอง

เมื่อเราตั้งใจในการ ส ว ด ค า ถ า เงินล้านอย่างจริงจัง จะทำให้มีสมาธิมากขึ้น ทำให้จิตใจสงบและวางแผนการทำงานได้ดี มีระเบียบแบบแผนในการใช้ชีวิต การใช้งานอย่าง ร ะ มั ด ร ะ วั ง เงินทองนั้นจะเก็บอย่างเดียวก็ไม่ได้ จะใช้ทีเดียวก็ไม่ใช่

ฉะนั้นจะต้องรู้จักเก็บ รู้จักใช้ สำคัญขอย้ำอีกครั้งอย่าพูดคำว่า ไม่มีเงิน หากมองในมุม จิ ต วิ ท ย าคือ เป็นคำพูดทางลบ ซึ่ง ส ม อ ง เราชอบอยู่แล้วจะยิ่งส่งผลให้เรารู้สึกว่าไม่มีจริง ๆ และไม่ยอมทำอะไรเพื่อให้เงินมีด้วย มัน แ ย่ มากเลยล่ะ

พ ร ะ ค า ถ า เงินล้าน
(ตั้ง นะโม 3 จบ)

สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโม

พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ

พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม

มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม มิเตภาหุหะติ

พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง

วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม

สัมปะติจฉามิ เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ

(สวด 9 จบ )

เอาล่ะมาถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมฝึกตนเองด้วยว่า อย่าพูดคำว่าไม่มีเงินเด็ดขาด หากอย ากจะพูดลองเลี่ยงไปใช้คำอื่นที่ดีกว่าลองดู หากมีคนจะยืมเงินก็ลองปฏิเสธแบบอื่นดู และอย่าลืมแก้เคล็ดกันด้วยนะ