หากเกิดมาคู่กันแล้ว ต่อให้เราอยู่คนละฟากฟ้า ก็จะโคจรมาเจอกัน

2,356

คนรักมักเกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่จะมีสักกี่คนกันที่จะเดินเคียงข้างเราไปตลอด คนหลายคน รักกันด้วยใจ อยู่กันด้วยเหตุผล ทนกันไปด้วยความผูกพัน และจากกันด้วยอา รมณ์ชั่ววูบ คนส่วนใหญ่จะคิดว่า เนื้อ คู่ นั้นคือคนที่เข้ากับเราได้เป็นอย่างดี อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุข โดยคู่แท้คนนี้จะเป็นคนที่เข้ามาช่วยเติมเต็มชีวิตของคุณ

แต่อย่างไรก็ต ามถ้าเป็น เนื้อคู่ กันจริงลำดับต้นของจริงไม่ต้อง กลัวว่าจะ แคล้ว คลาด กันไม่อยา กเจอก็ต้องเจอ นึกว่าจะไม่เจอกันอีกแล้วในชาติ ก็ต้องเจอเพราะถ้าเป็น เนื้อคู่กันจริง แล้ว มีกรรม ดีบุญใหม่มาช่วยเป็นปัจจัยตัวช่วยเสริม ช่วยเหลือ ผลักดัน เมื่อถึงเวลาแล้ว มีทั้งบุ ญเก่า บุญใหม่พร้อม

ไม่มี วิบากกรรม ไม่ดีมาคอยขัดขวางอีก เรียกว่า ทางสะดวกที่ต้องกลับมาเจอกัน ถ้าเป็นอ ย่าง นี้ต่อให้อีกคนอยู่ขั้วโลกใต้ อีกคนอยู่ขั้วโลกเหนือ บุญและ กรรม ก็ยังลิขิตพามาเจอกันได้ ต่อให้ได้แต่งงานมาแล้วเป็นสิบ ครั้งร้อย ครั้ง ในชาตินี้ก็ยังมีโอ กาสได้กลับมาเจอ มาครองคู่กันอีกหลายคนคงเคยได้ยินเ รื่องรักข้ามขอบฟ้า หรือคนที่มาแต่งงานกันตอน แก่เฒ่าวัยชราเรื่อ งทำนองนี้เกิดขึ้นกันบ่อย คงจะเคยได้ยินได้ฟังกันมาบ้าง

คนที่เคยเป็นคู่รักกันตอนหนุ่มสาว ต่อมามี กรรมมาบังมีกรรม มาส่งผลต้องแยกกันทั้ง ที่ไม่อยากจาก ต่างคนต่างไปพบคู่ในลำดับต่อไป และภายหลังตอน แก่ ก็กลับมาเจอกันอีก เมื่อ กรรม ไม่ดีที่มาบังมาแยกให้จากกันนั้นถูก ชดใช้หมดกรรม ไปแล้ว จึงมาพบกันกลายมาเป็นความรักแบบลมหวน ถ้าในเวลานี้มีโอ กาสได้เจอ เนื้อคู่ ในลำดับต้นแล้ว และสามารถอยู่ร่วมกันเป็นคู่ครองได้ในชาติภพนี้ ก็อยา กจะแนะนำด้วยความปรารถนาดีว่า ในช่วงเวลาในชีวิตปัจจุบัน ก็ควรที่จะช่วยดูแลเกื้อกูลกันและกัน

เรื่องราวต่าง ที่ผ่านเข้ามาบั่นทอนชีวิตคู่นั้นคือ วิบาก ก ร ร ม หรือผล ก ร ร ม ที่ทั้งสองคนต้องชดใช้ที่ทำร่วมกันมาและฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเคยกระทำต่อกัน ถ้ายังมีความรักต่อกันก็ขอให้อโหสิ กรรม ต่อกัน เสีย มีการกระทบกระทั่งกัน หนักนิดเบาหน่อยก็ควรจะให้อภัยซึ่งกันและกัน หมั่นชวนกันไปทำบุญ มีชีวิตร่วมกันไปในทิศทางที่ดี ชวนกันรั กษาศีล รักษ าธรรมให้มั่นคง อย่าไปออ กนอก ลู่นอ กทาง ลดละ เลิกบาป ทั้งปวง ช่วยกัน เตื อนสติห้า มปรามกันและกัน ความสุขก็จะมากกว่า ทุกข์กรรม ที่มีต่อกันจะได้ต ามไม่ทันส่งผลไม่ได้ในชาตินี้ เพราะบุญพาหนีไปไกล เสีย แล้ว

ในชาติหน้าถ้าอยากจะได้มาเจอเป็นคู่ครองกันอีก ก็เร่งสร้างบุญกุศลร่วมกัน และบุญเฉพาะตัว ก็อาจจะนำพามาพบกันอีกในทุกชาติภพได้ เพราะแรงของบุญเป็นผู้นำพามาให้เจอกัน

ที่มา deesoulmuch