อุตุฯเตือน 3 5 มค ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง

757

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้าระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2563 8 มกราคม 2563 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 2 8 ม.ค. 63 ประเทศไทยตอนบนอุณภูมิจะลดลง 1 3 องศาเซลเซียส บริเวณพื้นราบของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 14 22 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 3 15 องศาเซลเซียส โดยในช่วงวันที่ 3 5 มค 63 มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบน สำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะนี้ ในช่วงวันที่ 2 5 มค 63 บริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นสูง 2 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 6 8 มค 63 บริเวณอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูง 1 2 เมตร

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 2 8 มค. 63 อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 1 3 องศาเซลเซียสโดยในช่วงวันที่ 3 5 มค 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ทางตอนบนของภาคอุณหภูมิต่ำสุด 14 18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 34 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 3 14 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 25 กม ชม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 2 8 มค 63 มีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 15 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 34 องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8 15 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 30 กม ชม

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 2 8 ม.ค. 63 มีอากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1 2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 19-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 30 กม ชม

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 2 8 มค 63 มีอากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1 2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 20 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 3235 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 35 กม ชม ทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 2 เมตร

ภาคใต้ ฝั่งตะวันออก ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 40 ของพื้นที่ ตลอดช่วงในช่วงวันที่ 2 5 ม.ค. 63 ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันออก ความเร็ว 15 35 กม ชม ทะเลมีคลื่นสูง 1 2 เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 20 40 กม ชม ทะเลมีคลื่นสูง 2 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตรในช่วงวันที่ 6 8 มค 63 ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันออก ความเร็ว 15 30 กม ชม ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 15 35 กม ชม ทะเลมีคลื่นสูง 1 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 30 ของพื้นที่ ตลอดช่วงลมตะวันออก ความเร็ว 15 35 กม ชม ทะเลมีคลื่นสูง 1 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 35 องศาเซลเซียส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 2 8 มค 63 มีอากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด 21 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม ชม

ขอบคุณข้อมูล กรมอุตุนิยมวิทยา