ปลื้ม น้อง 2 คน นอนทำการบ้าน รอ พ่อขาຢของ อยู่ที่ไห นก็เรีຢนรู้ได้

603

วันที่ 8 มกราคม 2562 โลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพ ของคุณ FEELPHOTO

โรงเรีຢนชีวิต แต่ละคนก็จะได้เรีຢนรู้ โรงเรีຢนชีวิ ต แตกต่างกันออกไป อย่าง เช่น น้อง 2 คนนี้

น้องทั้งคู่ได้มาปู เสื่อ นอนทำการบ้าน ที่หลังรถเข็นของผู้ปกครอง (ผู้เป็นพ่อ)

อยู่บริเวณทางเท้า เข้าห้างสร รพสินค้า แห่งหนึ่งกลางกรุง

อย่า มองว่าดู ดราม่า แต่ให้มองสิ่งที่ น่าสนใจ คือการใฝ่เรีຢนของน้อง

มันเป็นภาพนึงที่แสดงให้เห็นว่า “อยู่ที่ไหนก็เรีຢนรู้ได้”

ขอบคุณที่มาเรื่องราวจาก FEELPHOTO