ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

543

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์ข้อความในอินสตาแกรมส่วนพระองค์

~

เกี่ยวกับทรงแนะนำประชาชนถึงการรับ วั ค ซี น ที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ ต่ อ ต้ า น เ ชื้ อ ไว รั ส กลาย พั น ธุ์ ทูลกระหม่อม ทรงระบุว่า

~

อยากแนะนำให้เราได้รีบสั่งจอง วั ค ซี น ที่มีประสิทธิภาพ เป็นวัคซีน generation 2 อย่าง Novavax ของสหรัฐอเมริกา

~

ซึ่งเป็นวัคซีนประเภท Protein-Subunit ซึ่งสามารถ ต่ อ สู้ กับ เ ชื้ อ Variants คือพวก เ ชื้ อ ไ ว รั ส กลาย พั น ธุ์ ได้ดีขึ้นไปอีกจาก วั ค ซี น Generation 1 ที่มีประสิทธิภาพนะคะ

~

ขอส่งกำลังใจให้พวกเราทุกคนด้วย เพราะเราเป็นกำลังใจให้กัน ไม่ว่างไม่ใช่ไม่สวย

~

ทูลกระหม่อมฯ ทรงแนะ วั ค ซี น รุ่น 2 ให้จองแบบมีประสิทธิภาพอย่าง Novavax เพื่อสู้กับ เ ชื้ อ กลาย พั น ธุ์ ได้ดี

~

ทรงพระเจริญ

~

ขอบคุณ คมชัดลึก

~