พ้นสภาพแล้ว นักข่าวสาวช่องดัง

184

จากกรณีที่นักข่าวสาว ช่องดัง หลังให้นักข่าวสาวพักงานไม่มีกำหนด ล่าสุด ประกาศ ความผิดพนักงาน ตามที่ น.ส.วาสนา ศรีผ่อง ผู้สื่อข่าวเวิร์คพอยท์ ได้ทำผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพสื่อมวลชน ในการทำข่าวของหลวงปู่แสง โดยมีความผิดดังนี้

~

~

1. มีกิริยาไม่เหมาะสมไม่เคารพต่อแหล่งข่าว

~

~

2. แสดงความไม่เป็นกลางในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน

3.ตัดสินใจร่วมกับสื่อสำนักอื่นและแหล่งข่าวในการสร้างหลักฐาน โดยไม่ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาหรือรายงานต้นสังกัด กองบรรณาธิการข่าวเวิร์คพอยท์จึงมีมติให้นางสาววาสนา ศรีผ่อง พ้นสภาพการเป็นผู้สื่อข่าวเวิร์คพอยท์

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2565

~

~

กองบรรณาธิการข่าวเวิร์คพอยท์

ประกาศพ้นสภาพพนักงานแล้ว

โพสต์ดังกล่าว

~

~